Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od organu administracji architektoniczno-budowlanej wpłynął wniosek strony postępowania, która brała czynny udział w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę. Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu. W swoim piśmie strona podniosła, że projektant wprowadził w błąd organ administracji architektoniczno-budowlanej wskazując, że projektowane miejsca postojowe (szt. 2) zlokalizowane są w odległości większej niż 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi na poddaszu budynku na działce sąsiedniej, gdy według wnioskującej strony okna pomieszczeń przeznaczony na stały pobyt ludzi znajdują się w odległości 3 m od wykonanych już miejsc postojowych (na projekcie zagospodarowania terenu projektant zaznaczył pomieszczenia mieszkalne na poddaszu w odległości 7 m od projektowanych miejsc postojowych).

Czy organ w zaistniałej sytuacji ma podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego na wniosek strony (strona nie podała podstawy prawnej wznowienia) lub z urzędu?

Czy organ powinien odmówić wznowienia postępowania administracyjnego i przekazać informację o prawdopodobnej nieścisłości w projekcie wskazanej przez stronę do inspektora nadzoru budowlanego?

Czy organ powinien przekazać wniosek strony wg kompetencji do inspektora nadzoru budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?