Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada pozwolenie zintegrowane wydane dla instalacji, która była eksploatowana w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., oraz nie będzie objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego od dnia wejścia w życie nowych przepisów, zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.p.o.ś.

Czy organ ochrony środowiska (starosta), który wydał to pozwolenie zintegrowane, powinien podjąć jakieś kroki i poinformować prowadzącego instalację o zmianach wynikających z art. 28 ust. 1 u.z.p.o.ś.?

Czy powinien przesłać stosowną informację ministrowi właściwemu do spraw środowiska?

Jeśli tak, to w jakiej formie?

Czy np. w formie pisma informującego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?