Czy organ jest zobowiązany do wezwania użytkownika wieczystego do sprecyzowania, w jakim trybie miałoby nastąpić przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Użytkownik wieczysty zwrócił się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Skarbu Państwa nie wskazując podstawy prawnej, na podstawie której występuje z wnioskiem.

Czy organ powinien wezwać wnioskodawcę o podanie, w trybie jakich przepisów składa żądanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX