Czy organ jak w typowym postępowaniu administracyjnym winien po wpłynięciu wniosku o zwrot zabezpieczenia roszczeń zrobić wszczęcie postępowania, zakończenie i wydać decyzję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wszczynając procedurę o zwrocie zabezpieczenia roszczeń z art. 48a ust. 18 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. celem wydania decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń z uwagi na wydanie postanowienia zmieniającego formę postanowienia organ jak w typowym postępowaniu administracyjnym winien po wpłynięciu wniosku o zwrot zabezpieczenia roszczeń zrobić wszczęcie postępowania, zakończenie i wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX