Czy organ I instancji powinien pobrać odsetki od naliczonej kwoty kary ponieważ decyzja jest ostateczna na podstawie decyzji SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja organu pierwszej instancji nakładająca administracyjną karę pieniężną za zniszczenie drzewa została utrzymana przez SKO. Strona złożyła skargę do WSA. Decyzja SKO zgodnie z prawem jest ostateczna. Nie mamy informacji, czy strona złożyła wniosek o niewykonanie decyzji, wówczas nie płaciłaby odsetek od kwoty naliczonej kary.

Czy organ I instancji powinien pobrać odsetki od naliczonej kwoty kary, ponieważ decyzja jest ostateczna na podstawie decyzji SKO, czy poczekać do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd?

Co w przypadku, jeżeli organ pobierze odsetki, a sąd uchyli decyzję SKO - czy wówczas organ będzie musiał zwrócić odsetki z % (jakim)?

Co w przypadku jeżeli sąd utrzyma decyzję SKO, a strona nie zapłaci odsetek - czy wówczas strona będzie musiała zapłacić odsetki z %?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX