Czy organ I instancji może zmienić decyzję SKO w części dotyczącej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego? - OpenLEX

Czy organ I instancji może zmienić decyzję SKO w części dotyczącej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO przyznało stronie decyzją z dnia 08.02.2022 r. świadczenie pielęgnacyjne na czas nieokreślony od 01.11.2021 r. w wys. 1971,00 zł.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego została zmieniona obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27.10.2021 r.

Czy organ I instancji może zmienić decyzję SKO w części dotyczącej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 01.01.2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX