Czy organ gminy za wydanie decyzji zmieniającej w sprawie ustalenia warunków zabudowy na wniosek inwestora musi pobrać opłatę skarbową w wysokości 10 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ gminy, tj. burmistrz, za wydanie decyzji zmieniającej w sprawie ustalenia warunków zabudowy na wniosek inwestora musi pobrać od wnioskodawcy opłatę skarbową w wysokości 10 zł?

Zgodnie z ustawą z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s. opłata za wydanie decyzji wynosi: 10 zł (część I pkt 53 załącznika do u.o.s.). Zmiana dotyczy decyzji dot. budynku handlowo-usługowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX