Czy organ administracji budowlanej może żądać od inwestora/projektanta wydruku na papierze mapy do celów projektowych, sporządzonej przez geodetę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji budowlanej może - w celu wydania pozwolenia na budowę - żądać od inwestora/projektanta, na podstawie art. 76a § 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., wydruku na papierze mapy do celów projektowych, sporządzonej przez geodetę?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr. geod. podstawowym formatem, w jakim wykonuje się w/wym mapy jest format pliku PDF z podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym. Oryginałem zatem jest plik PDF przekazany przez geodetę, opatrzony przez niego podpisem i oświadczeniem o przyjęciu operatu do zasobu geod.-kart. Ośrodek dokumentacji geod.-kart. nie potwierdza wówczas mapy swoimi klauzulami. Projektant załączył wraz z całą dokumentacją również mapę w postaci pliku z podpisem elektronicznym. Został wezwany przez organ administracji budowlanej do uzupełnienia dokumentacji w terminie 7 dni na podstawie w/wym. przepisu k.p.a.

Czy słusznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX