Nowość Czy organ administracji architektoniczo-budowlanej powinien zawiesić swoje postępowanie do czasu zakończenia wszczętego postępowania przez nadzór budowlany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił do organu ab z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę domu wypoczynkowego. W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w/w budynku, organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie wybudowanego na tej samej działce innego obiektu budowlanego.

Czy organ ab powinien w tej sytuacji zawiesić swoje postępowanie do czasu zakończenia wszczętego postępowania przez nadzór budowlany, czy niezależnie od tego powinien wydać pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX