Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia instalacji gazowej z załączonym "starym" projektem budowlanym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył na zgłoszenie wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym. Do zgłoszenia dołączył 4 egzemplarze projektu budowlanego wykonanej "po staremu", czyli według dotychczasowych przepisów przed nowelizacją z 19.09.2020 r. Przepis art. 27 ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – dalej u.z.p.b. wskazuje, że w przypadkach z art. 26 u.z.p.b. (stary projekt) przepisy należy stosować w brzmieniu dotychczasowych - instalacja gazowa nie była zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia instalacji gazowej z załączonym "starym" projektem budowlanym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX