Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy w przypadku wydania pozytywnej decyzji ws. rozłożenia na raty płatności mandatu karnego wystawionego przez straż miejską (decyzja ulgowa wydawana na postawie Kodeksu postępowania administracyjnego) i późniejszego niewywiązywania się ukaranego z ustalonych terminów płatności kolejnych rat obowiązuje art 259 ordynacji podatkowej zgodnie z którym 1a. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?