Czy OPS zobowiązany jest pobrać opłatę skarbową za kserokopię dokumentów w sprawach dotyczących dodatku węglowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona podczas zapoznawania się z aktami sprawy dotyczącymi dodatku węglowego, (zostanie wydana decyzja odmowna przyznania dodatku węglowego), złożyła wniosek o kserokopię dokumentacji.

Czy OPS zobowiązany jest pobrać opłatę skarbową za kserokopię dokumentów w sprawach dotyczących dodatku węglowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX