Czy OPS z innej gminy może żądać przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia... - OpenLEX

Czy OPS z innej gminy może żądać przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego ośrodka zwrócił się inny OPS o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego na rzecz matki u syna w związku z ubieganiem się przez drugiego syna w innym OPS o świadczenie pielęgnacyjne na matkę.

Przeznaczenie dla udostępnionych danych wskazano: do celów wydania decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jako podstawę prawną podano art. 105, art. 107 ustawy o pomocy społecznej.

Czy OPS z innej gminy może żądać przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX