Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarła osoba, której ośrodek pomocy społecznej przyznał usługi opiekuńcze. Usługi świadczone były odpłatne. W chwili śmierci pozostały nie uregulowane należności z tytułu świadczonych usług. Zmarła osoba nie pozostawiła żadnego majątku. OPS ustalił zstępnych osoby zmarłej. Osiągają oni dochody przekraczające kryterium dochodowe.

Czy OPS wydając decyzję na zstępnych może ich solidarnie zobowiązać do spłaty całej kwoty zaległości za nieopłacone usługi opiekuńcze, czy powinien opłatę tą rozdzielić proporcjonalnie na wszystkich zobowiązanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?