Czy OPS właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania winien zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2022 r.

PYTANIE

Organ otrzymał wniosek o przekazanie do dalszej realizacji zasiłku pielęgnacyjnego ze względu na zmianę zamieszkania osoby uprawnionej.

OPS przekazał do gminy właściwej akta sprawy, jednak nie zakończył decyzji, w związku z czym, zasiłek pielęgnacyjny był wypłacany przez tutejszy organ oraz przez inny właściwy dla miejsca zamieszkania przez okres 6 m-cy. Świadczenie jest nienależnie pobrane i przyznane przez inny OPS, pomimo braku zakończenia realizacji wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Co mogę zrobić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX