Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan pobierał zasiłek pielęgnacyjny w innej gminie.

Zgłosił do innej gminy, że przeprowadził się do naszej gminy. Inna gmina nie uchyli swojej decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, natomiast przekaże nam do realizacji swoją decyzję.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie właściwym oznacza wójta, burmistrza lub prezydenta miast właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne (art. 3 pkt 11 ustawy).

Czy tutejszy OPS powinien wypłacać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przesłanego wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego oraz wydanej decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny przez inny organ (decyzja ostateczna)?

Czy organ w innej gminie powinien uchylić swoją decyzję, a tutejszy organ powinien przyjąć nowy wniosek oraz wydać swoją decyzję i wypłacać zasiłek pielęgnacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?