Czy OPS winien uchylić decyzję własną o odmowie przyznania dodatku węglowego, a następnie wydać informację o przyznaniu tego świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie odmówiono prawa do dodatku węglowego, gdyż w wyniku weryfikacji w CEEB stwierdzono, że korekta deklaracji (dotycząca opalania węglem) złożona została we wrześniu 2022 r.

Osoba przyniosła jednak potwierdzenie, że korektę złożyła w maju, a fakt, że w CEEB widnieje data wrześniowa wynika z tego, że pracownik, który wprowadzał tę deklarację wskazał jako datę złożenia deklaracji, datę jej wprowadzenia do systemu.

W naszej ocenie, należy wznowić postępowanie w sprawie dodatku węglowego i uchylić decyzję odmowną oraz w tej samej decyzji, orzec o przyznaniu dodatku węglowego (a więc decyzją), czy też po uchyleniu wydać informację o przyznaniu dodatku węglowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX