Czy OPS w pierwszej kolejności powinien rozpatrzyć złożony wniosek o przyznanie zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli strona złożyła wniosek o zasiłek stały, gdyż ma do niego uprawnienia wraz z składką na ubezpieczenie i jednocześnie złożył drugi wniosek o poświadczenie na okres 90 dni prawa do opieki zdrowotnej, to należy jej wydać decyzję odmowną, czy przyznającą poświadczenie do czasu uzyskania prawa do zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access