Czy OPS w okresie epidemii może wydać decyzję uchylającą prawo do zasiłku okresowego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS w okresie epidemii może wydać decyzję uchylającą prawo do zasiłku okresowego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego?

Jeżeli nie, to czy po ustaniu epidemii można żądać zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za okres, za który nie powinien przysługiwać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX