Czy OPS powinien wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy na pozostałą część do spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba została zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, za lata 2016/2017.

Kolejną decyzją zadłużenie zostało rozłożone na raty (120 rat) i płatność odroczona. Start spłaty zadłużenia miał nastąpić 31.10.2018 r. Do dnia dzisiejszego nie wpłaciła ani jednej raty. Z uwagi na długi termin spłaty (decyzja wydana w roku 2018) nastąpiło przedawnienie spłaty części zadłużenia.

Czy OPS powinien wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy na pozostałą część do spłaty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

Czy ośrodek ma obowiązek powiadomić petentkę o kwocie przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX