Czy OPS powinien udostępnić pismo od pracodawcy osobie pozostającej pod opieką OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia zatrudnia pracownicę na stanowisku gospodarz domu. Jest to Pani, która przez ponad dwa lata legitymowała się orzeczeniem o stopniu umiarkowanym niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 0-2P. Pani ta przez dwa może trzy lata była dobrym pracownikiem. Od dwóch lat mamy z tą panią poważne problemy służbowe. Nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie przychodzi do pracy. Ludzie mieszkający w sprzątanych przez ta panią budynkach informują nas o dziwnych zrachowaniach, tańczeniu w czasie pracy, głośnym piskliwym śpiewaniu oraz innych zachowaniach. Z naszych informacji wynika, że pani ta obecnie się nie leczy. Samotnie wychowuje kilkuletnie dziecko. Nie możemy się z ta panią dogadać. Wiemy, że pozostaje pod opieką MOPS. Ponieważ wychowuje dziecko nie chcemy postąpić radykalnie, zwróciliśmy się do opieki społecznej o pomoc. Zaprosiliśmy asystenta rodziny do naszej firmy, abyśmy wspólnie wypracowali rozwiązanie, jak pomóc pracownicy i jej dziecku. Opieka społeczna skierowała pismo i wręczyła naszej pracownicy, informując naszą pracownicę, że pismo jest niezgodne z Kodeksem pracy. Nadmieniam, że w piśmie nie było napisane tylko że jest naszą pracownicą, że lokatorzy skarżą się na dziwne zachowanie naszej pracownicy i zapraszamy pracownika na rozmowę w celu pomocy tejże pracownicy.

Czy opieka społeczna słusznie postąpiła wydając naszej pracownicy kopie naszego pisma skierowanego do MOPS i czy opieka ma jakieś instrumenty prawne aby pomóc naszej pracownicy? A może są jakieś inne?

Nie chcemy zwolnić naszej pracownicy, ponieważ wiemy że jest chora i samotnie wychowuje dziecko, ale chyba nie będzie innego wyjścia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX