Czy OPS powinien poczekać na decyzję SKO w sprawie zasiłku stałego? - OpenLEX

Czy OPS powinien poczekać na decyzję SKO w sprawie zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientce w miesiącu lipcu 2019 r. decyzją przyznano zasiłek stały na czas określony, tj. do maja 2022 r. Klientka wraz z konkubentem, również pobierającym na stałe zasiłek stały prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Klientka odwołała się od decyzji przyznającej zasiłek stały do SKO. SKO nie wydało w sprawie decyzji. W miesiącu sierpniu 2019 r. konkubent poinformował, że wymeldował się z mieszkania klientki i stał się osobą bezdomną. Wobec powyższego jak powinien postąpić ośrodek w stosunku do klientki:

1) czy powinien sporządzić notatkę służbową (ponieważ informację uzyskał od konkubenta), i poinformować SKO o zmianie sytuacji osobistej klientki?

2) czy powinien poczekać na decyzję SKO i w zależności od rozstrzygnięcia SKO uwzględnić ww. okoliczność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX