Czy OPS na wniosek POT ma obowiązek potwierdzenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz podania danych dziecka, na które... - OpenLEX

Czy OPS na wniosek POT ma obowiązek potwierdzenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz podania danych dziecka, na które świadczenie przyznano?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS otrzymał wniosek z Polskiej Organizacji Turystycznej o potwierdzenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz podanie danych dziecka, na które to świadczenie przyznano.

Argumentacja POT jest szeroka z przywołaniem przeróżnych przepisów - art. 7b w zw. z art. 50 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) - RODO i art. 23 ust. 2 i 5 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego (dodać wypada, że art. 23 ust. 5 wprowadzony został w 2021 r. ustawą covidową z 21.01.2021 r.).

POT podkreśla, że przekazanie danych nie odbywa się na podstawie art. 19 u.p.b.t., lecz na wniosek osoby, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego. POT pyta o dane dziecka, choć z treści wniosku wynika, że te dane podał rodzic występując o przyznanie bonu - POT podkreśla, że występuje o potwierdzenie tych danych na podstawie danych już uzyskanych od rodzica.

Czy wskazana wyżej podstawa prawna upoważnia OPS do udzielenia odpowiedzi?

Czy jednak należy odmówić udzielenia - w jakim trybie?

A może pozyskać zgodę od osoby, której sprawa dotyczy na przekazanie danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX