Czy OPS na prośbę DPS może podjąć czynności służbowe celem ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca i zasadności przebywania w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Mieszkaniec domu pomocy społecznej nie wrócił z urlopu do domu pomocy społecznej we wskazanym przez siebie terminie.

Nie poinformował też, że przedłuża urlop. Pracownicy DPS nie mogą skontaktować się z tym mieszkańcem. Nie jest on osobą ubezwłasnowolnioną ani chorą psychicznie. Został umieszczony w DPS na własną prośbę. Z informacji uzyskanych od znajomej mieszkańca, u której miał przebywać podczas urlopu wynika, że przebywa on w swoim mieście rodzinnym, skąd był kierowany do DPS i prowadzi tryb życia osoby bezdomnej. Osoba ta posiada zasiłek stały przyznany przez ten sam OPS, a przekazywany na rachunek DPS.

Czy OPS na prośbę domu pomocy społecznej może podjąć czynności służbowe celem ustalenia aktualnej sytuacji mieszkańca i zasadności przebywania w DPS, czy to dom pomocy społecznej winien skierować do tego miasta swojego pracownika socjalnego?

Czy DPS powinien w tej sytuacji zgłosić zaginięcie mieszkańca mimo, że ma informację, w jakim mieście przebywa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX