Czy OPS może zawrzeć porozumienie ze szkołami w gminie, które będą prowadziły stołówki na terenie szkół, pomijając drogę przetargu i wyłonienia firmy cateringowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS może zawrzeć porozumienie ze szkołami w gminie, które w ramach art. 106 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, będą prowadziły stołówki na terenie szkół, a w pozostałych szkołach żywiły dzieci cateringowo posiłkiem wykonanym w tych stołówkach, i dożywiać dzieci w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" pomijając w ten sposób drogę przetargu i wyłonienia firmy cateringowej?

Dotychczas podopieczni OPS w ramach programu byli dożywiani przez firmę cateringową wyłonioną w drodze przetargu. W roku szkolnym 2023/2024 w gminie w ramach art. 106 prawa oświatowego, stołówki szkolne mają zapewnić wyżywienie we wszystkich szkołach w gminie (tam gdzie nie ma stołówki w formie cateringu), czy w związku z tym, Ośrodek Pomocy Społecznej może odstąpić od przetargu na to zadanie i w drodze podpisania porozumień ze szkołami realizować program Posiłek w szkole i w domu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX