Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej może wystąpić do sądu o zobowiązanie żony i dzieci do udziału w kosztach odpłatności za pobyt męża/ojca w domu pomocy społecznej?

Mężczyzna, zamieszkujący samotnie, został zgodnie z postanowieniem sądu, umieszczony w DPS, bez jego zgody, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Żona i dzieci nie zamieszkują z mężem/ojcem od wielu lat, nie interesują się jego losem, jednocześnie sprzeciwiały się jego umieszczeniu w DPS. Mimo zobowiązania do wnoszenia części opłat, wynikającego z art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.s., nie zamierzają uczestniczyć w ponoszeniu części kosztów, ustalonych, zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. b cyt. u.p.s.

Czy w związku z tym zasadne jest skierowanie wniosku do sądu, czy też odmowa żony i dwóch dorosłych córek do podpisania umowy z tut. ośrodkiem dot. partycypowania w kosztach pobytu ojca/męża w DPS jest podstawą do zobowiązania tych osób w formie decyzji administracyjnej do ponoszenia odpłatności, a następnie do egzekwowania należności w postępowaniu egzekucyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?