Czy OPS może wydawać pozwolenie na urlopowanie dzieci do rodziny biologicznej, które przebywają w pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS wpłynęła prośba klientki o opinię w kwestii urlopowania jej dzieci na czas ferii zimowych w jej domu.

Dzieci klientki przebywają w pieczy zastępczej. Do tej pory Ww. występowała z takim wnioskiem do sądu, a sąd prosił OPS o wydanie stosownej opinii.

Czy OPS może wydawać w powyższej kwestii pozwolenie na urlopowanie dzieci do rodziny biologicznej, które przebywają w pieczy zastępczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX