Czy OPS może wydać decyzję odmawiającą ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym? - OpenLEX

Czy OPS może wydać decyzję odmawiającą ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyznano świadczenie pielęgnacyjne od 2021.11.01 do 2023.10.31. Pani w listopadzie 2022 r. zgłosiła, że mąż wyjechał do pracy za granicę. Dokumenty przekazano do PUW w celu ustalenia, czy zachodzi koordynacja. Pani pisemnie zażądała objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, w odpowiedzi OPS poinformował, że małżonek powinien ubezpieczyć ją i dzieci u pracodawcy za granicą.

Wskazano podstawę: art. 66 ust. 2 u.ś.o.z., status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Pani napisała skargę na pracownika sporządzającego odpowiedź, że nie zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego i nie wydał decyzji, od której może się odwołać. Powołała się na kontakt z Wojewodą i opinię prawnika, że nie możemy jej odmówić ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym.

Czy OPS może wydać decyzję odmawiającą ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym?

Czy powinno ponownie zostać wysłane pismo informujące o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez małżonka / ojca dziecka za granicą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX