Czy OPS może udostępnić komornikowi imię i nazwisko oraz adres zamieszkania córki świadczeniobiorcy korzystającego z zasiłku stałego z OPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS może udostępnić komornikowi imię i nazwisko oraz adres zamieszkania córki świadczeniobiorcy korzystającego z zasiłku stałego z OPS?

Sprawa dotyczy zadłużeń świadczeniobiorcy. OPS posiada dane córki na podstawie wywiadów środowiskowych cz. II przeprowadzanych z córką na rzecz ojca.

Na jakich przepisach mógłby się opierać w tej sytuacji OPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX