Czy OPS może pokrywać koszty posiłku dziecka na wniosek dyrektora Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z pkt III.1.2 Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w punkcie III.1.1. programu, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Dyrektor Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego zwrócił się z taką prośbą do naszego OPS. OREW ten widnieje w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat, jako placówka działająca w ramach prawa oświatowego – realizuje obowiązek nauki poza szkołą macierzystą uczennicy.

Program mówi o wniosku dyrektora szkoły. W programie osłonowym również mamy zapis o wniosku dyrektora szkoły, przedszkola – tak jak mówi program.

Czy wniosek dyrektora OREW jest wnioskiem "dyrektora szkoły" – tak jak mówi program?

Czy możemy pokrywać koszty posiłku dziecka, które korzysta tam z posiłku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX