Czy OPS ma wystąpić do sądu o ustalenie pełnomocnika do prowadzenia sprawy, a może o ustalenie alimentacji na rzecz córki umieszczonej w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X została umieszczona w DPS. Osoba zobowiązana Pani Y (matka) do ponoszenia odpłatności za pobyt córki w DPS posiada stały adres zamieszkania na terenie naszej gminy, ale obecnie mieszka w Holandii (posiadamy adres zamieszkania Pani Y, jeśli dalej jest aktualny).

Czy OPS ma wystąpić do sądu o ustalenie pełnomocnika do prowadzenia sprawy, a może o ustalenie alimentacji na rzecz córki umieszczonej w DPS?

Czy możemy prowadzić postępowania dalej u babci (babcia mieszka na terenie naszej gminy), jeśli nie znamy sytuacji Pani Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX