Czy OPS ma prawo żądać zwrotu powstałych zaległości za pobyt zmarłej w DPS od córek, które odrzuciły notarialnie spadek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r.

PYTANIE

Art. 96 ustawy o pomocy społecznej.

Mieszkanka domu pomocy społecznej nie chciała wnosić pełnej odpłatności (70%) za swój pobyt w DPS. Jej dochodem była emerytura z ZUS (ZUS nie potrąca pełnej kwoty 70% należnej za pobyt w DPS, mieszkaniec musi dopłacać resztę ze swojego depozytu).

Pani posiadała dwie córki zobowiązane do ponoszenia odpłatności za jej pobyt w DPS, jednak jedna nie kwalifikowała się z dochodu do ponoszenia tej odpłatności, a drugą zwolniliśmy z ponoszenia odpłatności z powodu wydatków związanych z problemami zdrowotnymi występującymi w rodzinie. Gmina regulowała to, czego nie płaciła mieszkanka.

Ośrodek wydał mieszkance decyzję ustalającą należność zwrotu z tytułu opłaty wniesionej zastępczo przez gminę za pobyt w DPS w okresie od lipca 2020 do marca 2021. Za okres od kwietnia 2021 do września 2021 OPS nie wystawiał decyzji.

Pani zmarła 12 września 2021 r. Córki mieszkanki odrzuciły notarialnie spadek po zmarłej matce. W chwili obecnej córki nie wyrażają zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, podnosząc argument, że odrzuciły spadek po zmarłej matce - akt notarialny.

Czy OPS ma prawo żądać zwrotu powstałych zaległości za pobyt zmarłej w DPS od córek, które odrzuciły notarialnie spadek?

Czy jeśli OPS ma prawo żądać zwrotu powstałych zaległości, to czy również za okres, w którym nie była wystawiona decyzja, tj. za okres od kwietnia 2021 do września 2021?

Czy z uwagi na fakt, że w 2021 jedna córka nie kwalifikowała się do ponoszenia odpłatności, a druga została zwolniona, OPS może w ogóle żądać zwrotu zaległości powstałych za pobyt matki w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX