Czy OPS jest obowiązany przedstawić na zarządzenie SO w sprawie rozwiązania umowy dożywocia informację o sytuacji osób?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd Okręgowy, informujący o postępowaniu w sprawie rozwiązania umowy dożywocia zwraca się z prośbą o przesłanie przez ośrodek pomocy społecznej informacji o sytuacji tych osób.

Czy zasadnie i czy sąd powinien wskazać podstawę prawną wniosku?

Osoby nie są świadczeniobiorcami OPS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX