Czy oprócz dziennika oraz zestawienia obrotów i sald system księgowy powinien zestawiać zapisy z całej księgi pogrupowane na... - OpenLEX

Czy oprócz dziennika oraz zestawienia obrotów i sald system księgowy powinien zestawiać zapisy z całej księgi pogrupowane na kontach syntetycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka jest poddawana audytowi przez Urząd Celno-Skarbowy. W ramach audytu urząd sprawdza, czy system księgowy, w którym prowadzimy księgi rachunkowe (RewizorGT) zapewnia prawidłowe wydruki ksiąg rachunkowych. Urząd pobierał od nas takie zestawienia jak zestawienie obrotów i sald, dziennik. Dodatkowo urząd zażądał wydruku księgi głównej z systemu. Nie udało nam się wygenerować takiego jednego wydruku zapisów pogrupowanych tylko na kontach syntetycznych, przez co urzędnicy zarzucili, że program nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości. System RewizorGT nie posiada takiego zestawienia jak wydruk księgi głównej. System może wygenerować listę zapisów na pojedynczo wskazanych kontach syntetycznych i analitycznych, lub wszystkich kontach analitycznych łącznie. Ale nie ma możliwości wydrukowania kompletnego zestawienia zapisów ze wszystkich kont syntetycznych księgi głównej z podsumowaniem tych zapisów na poszczególnych kontach syntetycznych.

Czy oprócz dziennika oraz zestawienia obrotów i sald system powinien zestawiać zapisy z całej księgi pogrupowane na kontach syntetycznych?

Jakie elementy powinien zawierać taki wydruk?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX