Czy opona, która raz została wykorzystana w rolnictwie do przykrycia pryzmy kiszonkowej pełni funkcję obciążnika tej pryzmy do... - OpenLEX

Czy opona, która raz została wykorzystana w rolnictwie do przykrycia pryzmy kiszonkowej pełni funkcję obciążnika tej pryzmy do momentu utraty swojej przydatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opona, która raz została wykorzystana w rolnictwie do przykrycia pryzmy kiszonkowej pełni funkcję obciążnika tej pryzmy do momentu utraty swojej przydatności (tj. rozerwania, zniszczenia itp.)?

Przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo rolne w roku 2014 uzyskał zezwolenie na przetwarzanie opon w procesie R11 wykorzystując je do zabezpieczania pryzm kiszonkowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796). W latach 2014 – 2017 regularnie prowadził odzysk tych samych opon w wyżej wymieniony sposób. Obecnie ilość opon przeznaczonych do przykrywania pryzm kiszonkowych jest wystarczająca i przedsiębiorca nie planuje dalszego wykorzystywania kolejnych partii ("nowych") opon. Będzie korzystał z posiadanych zasobów opon, które poddał odzyskowi w latach poprzednich do momentu utraty ich przydatności - w rocznych cyklach budowania i rozbierania pryzmy kiszonkowej (w tym samym miejscu).

Czy w związku z powyższym przedsiębiorca musi wystąpić do 5 marca 2020 r. o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacją chcąc kontynuować dotychczasowa praktykę, czyli nadal stosować te same opony, które dotychczas co roku stosował?

Czy w tym wypadku opony możemy potraktować podobnie jak te, które wykorzystywane są jako odbijacze (np. tor gokartowy), element wyposażenia placów zabaw, boisk i ogródków?

W tych przypadkach opona raz zastosowana zmienia swoją funkcję (np. staje się odbijaczem) do momentu utraty przydatności (zniszczenia), kiedy to ponownie staje się odpadem.

Czy w tej sytuacji zużyte opony, które zostały zgromadzone w ramach posiadanego zezwolenia możemy traktować jako obciążniki do pryzmy, które dopiero w momencie utraty przydatności, bądź zniszczenia zostaną potraktowane jako odpad, tak jak w pozostałych przypadkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?