Czy opłaty ponoszone przez żonę za leki dla męża, media i alimenty należy zaliczyć jako dochód męża?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył wniosek o zasiłek stały, jako osoba samotnie gospodarująca. Żona mieszka osobno, mają rozdzielność majątkową. Nie są w separacji, ani w trakcie rozwodu.

Pan twierdzi, że nie ma żadnych dochodów. Żona opłaca w jego imieniu alimenty na córkę z poprzedniego małżeństwa. Pani opłaca również media, z których korzysta wnioskodawca (prąd, woda, itp.). Małżeństwo zawarło umowę użyczenia, na podstawie której część nieruchomości Pana użytkuje jego żona, prowadząc działalność gospodarczą (wynajem domków turystom), w zmian ponosi koszty opłat mieszkaniowych.

Czy opłaty ponoszone przez żonę za leki dla męża, media i alimenty należy zaliczyć jako dochód męża?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX