Czy opłaty drogowe zapłacone Szefowi KAS objęte są limitem 15.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do opłat drogowych na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wcześniej (E-Toll) ma zastosowanie limit 15.000 zł?

Przedpłaty dokonywane są na stacjach paliw w gotówce. Jest zawarta umowa między przedsiębiorcą a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (E-Toll), w której nie ma określonej wartości umowy. Wystawiane są noty obciążeniowe w okresach miesięcznych.

Czy noty obciążeniowe są kosztem pomimo przedpłat dokonywanych w gotówce?

Czy po przekroczeniu 15.000 zł w gotówce nie stanowią kosztu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX