Czy opłata stosunkowa jest dla spółki kosztem podatkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. kilkanaście lat temu nabyła portfel wierzytelności od banku. Były to głównie konsumenckie kredyty ratalne. Wierzytelności te są na chwilę obecną na etapie postępowań egzekucyjnych. Zdarza się że część tych postępowań jest umarzana przez komorników z art 824 KC. Spółka jest obciążana opłata stosunkową za niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdyż okazuje się, że dłużnik zmarł. O tym fakcie dowiadujemy się z postanowienia komornika o umorzeniu postępowania i podaniu przyczyny.

Czy taka opłata stosunkowa jest dla spółki kosztem podatkowym?

Nadmienię, że wierzytelności traktujemy jako nieściągalne w tym momencie, ale nie uznajemy ich jako koszty podatkowe, gdyż nie były przychodem należnym w latach poprzednich.

Czy takie postępowanie jest słuszne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX