Czy opłata dodatkowa za przekroczenia zanieczyszczeń organicznych z zakładów przemysłowych powinna być naliczana od jednego parametru, który pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opłata dodatkowa za przekroczenia zanieczyszczeń organicznych (np. ChZT, zawiesina ogólna) z zakładów przemysłowych powinna być naliczana od jednego parametru, który pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną?

Umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym a zakładami nie posiada zapisu o naliczaniu opłaty za przekroczenie tej substancji, której przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną. Pragnę zaznaczyć, że sposób naliczania opłat został zatwierdzony przez Wody Polskiej i jest uwzględniony w obowiązujących taryfach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX