Czy opisana w pytaniu spółka emitująca obligacje i nabywająca certyfikaty inwestycyjne, powinna rozpoznać obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka "A" sp. z o.o. (osobowość prawna CIT) planuje wyemitować obligacje. Emisja obligacji przez spółkę ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i dokonywana jest w celu osiągnięcia przychodów podatkowych oraz zabezpieczenia źródła tych przychodów. Poprzez emisję obligacji spółka nabędzie certyfikaty inwestycyjne (czyli otrzyma papiery wartościowe w zamian za obligacje). Na gruncie prawa podatkowego CIT spółka "A" rozpozna koszty podatkowe w postaci odsetek od obligacji wypłacanych inwestorowi dopiero w momencie zapłaty tych odsetek, a te płatności będą odroczone w czasie. Również dla spółki emitującej obligacje "A" pojawią się odsetki od certyfikatów inwestycyjnych ale przychody podatkowe pojawią się w momencie umorzenia tych certyfikatów czyli też w odroczonym czasie.

Czy spółka "A" emitująca obligacje i nabywająca certyfikaty inwestycyjne powinna rozpoznać obowiązek raportowania schematów podatkowych? Jeśli tak to proszę o informację jaki schemat podatkowy powinna raportować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX