Czy opisaną przesłankę można potraktować jako szczególnie uzasadnioną potrzebę właściciela lasu w myśl cyt. wyżej przepisu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki rolnej X będący zarazem właścicielem działki leśnej Y, która otacza ze wszystkich stron działkę rolną X (za wyjątkiem drogi dojazdowej do działki rolnej przebiegającej przez omawiany las) wystąpił na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – dalej u.l. o zmianę części lasu usytuowanego na działce Y na użytek rolny. Omawiana zmiana ma umożliwić właścicielowi działki dojazd do działki rolnej X z drugiej strony. Powyższe argumentuje tym, iż zamierza wprowadzić zróżnicowanie w uprawach gatunków roślin w taki sposób, że uprawy te prowadzone będą południkowo. Zachodnia część działki X będzie zajęta pod uprawę jednej grupy roślin, wschodnia zaś pod drugą. Według wnioskodawcy zmiana użytku leśnego na rolny umożliwi bezpośredni dostęp do obu upraw, czym zapobiegnie wyłączeniu części gruntów pod drogi dojazdowe wynikające z konieczności przejazdu przez pola zajęte pod inną uprawę oraz ograniczy straty końcowe na nawrotach.

Czy opisaną przesłankę można potraktować jako szczególnie uzasadnioną potrzebę właściciela lasu w myśl cyt. wyżej przepisu?

W przypadku prowadzenia postępowania jakich dodatkowych wyjaśnień zażądać na tę okoliczność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX