Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zespół szkół posiada opinie dotyczące kierunków kształcenia w technikum i szkole branżowej wydane przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy z dnia 3 marca 2015 r. (upływa okres 5 lat).

Czy Dyrektor Zespołu powinien ponownie wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o opinię w sprawie kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie? Czy na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) posiadane opinie zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?