Czy opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca niepalności magazynowanych odpadów, która została sporządzona w 2022 r. jest aktualna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w 2022 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (odpadów metali, które zgodnie z załącznikiem nr 2a u.o. są odpadami niepalnymi). Zgodnie z art. 41a ust. 8 u.o. w takim przypadku nie ma obowiązku sporządzania operatu przeciwpożarowego z uwagi że wnioskodawca zamierza zbierać tylko i wyłącznie odpady metali. Do ww. wniosku została dołączona opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca niepalności magazynowanych odpadów sporządzona w lipcu 2022 r. przez magistra inżyniera pożarnictwa. Przedmiotowy wniosek miał braki formalne i w wyznaczonym przez starostę terminie nie został uzupełniony w konsekwencji czego pozostawiony został bez rozpoznania zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. W maju 2024 r. ten sam wnioskodawca ponownie złożył wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów metali i poprosił o przeniesienie ww. opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej z lipca 2022 r. do niniejszej sprawy.

Czy starosta może to zrobić, czy ta opinia jest jeszcze aktualna, ważna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX