Czy opiekun faktyczny może udzielać zgody na zabieg?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto może być uznany za opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.p.?

Czy za opiekuna faktycznego mogą zostać uznane następujące osoby: członkowie najbliższej rodziny opiekujący się małoletnim pod nieobecność rodziców (babia, dziadek, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małoletniego powyżej 16 życia, rodzeństwo pełnoletnie); nauczyciel np. podczas wycieczek szkolnych; opiekun, trener na obozie, kolonii, wycieczce?

Czy w dokumentacji medycznej wewnętrznej (zgoda na zabieg) należy wpisać dane osobowe opiekuna faktycznego czy wystarczy jego podpis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX