Czy opiekun faktyczny jest uprawniony do wyrażenia zgody na badanie lekarskie dziecka powyżej 16 roku życia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pacjent powyżej 16 roku życia może odbyć wizytę w poradni POZ aby uzyskać recepty na leczenie chorób uprzednio zdiagnozowanych oraz aby uzyskać skierowania na leczenie ambulatoryjne u specjalistów - w obecności opiekuna faktycznego- pracownika Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, w której przebywa dziecko, a placówka ta pełni funkcje instytucjonalnej pieczy zastępczej?

Czy wystarczy zgoda na wizytę lekarską wyrażona przez dziecko powyżej 16 lat oraz opiekuna faktycznego?

Czy na wizytę u lekarza POZ potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd?

Co ma zrobić Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (tzw. dom dziecka) gdy z powodu przeszkód losowych opiekun prawny nie może się stawić na wizytę i wyrazić zgody na leczenie w Poradni POZ?

Czy opiekun prawny może wyrazić zgodę na leczenie w formie pisemnej- elektronicznie (z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) i przesłać ją do poradni POZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX