Czy opieka nad wolno żyjącymi kotami może sprowadzać się także do kastracji i sterylizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina opracowała program, który między innymi pozwala na realizację zadania, które polega na opiece nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie.

Czy opieka nad wolno żyjącymi kotami może sprowadzać się także do kastracji i sterylizacji?

Gmina do katalogu zadań nie dodała opieki nad wolno żyjącymi kotami polegającej na zmniejszeniu jej populacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX