Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik urzędu miejskiego (pracownik samorządowy), który został zatrudniony w ramach umowy o pracę 1 grudnia 2011 r. w wymiarze 3/5 etatu, dniu 8 grudnia 2011 r. złożył pracodawcy zaświadczenie, z którego wynika iż podstawowym miejscem pracy jest szpital w Warszawie, gdzie jest zatrudniony od dnia 2 listopada 2001 r. na czas nieokreślony. Pracownik nie dołączył żadnych dokumentów stwierdzających, że posiada inne zakończone okresy zatrudnienia dodatkowego. W związku z tym urząd miejski nie wypłaca dodatku za wysługę lat (5% będzie wypłacane od 1 grudnia 2016 r.). W dniu 23 lipca 2015 r. pracownik dołączył trzy świadectwa pracy, potwierdzające zakończone okresy zatrudnienia (ponad 15 lat) i zwrócił się z prośbą o wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Czy w świetle obowiązujących przepisów pracownikowi, który posiada niespełna 4-letni staż dodatkowego zatrudnienia, należy wliczyć do nagrody jubileuszowej wszystkie zakończone okresy pracy podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?