Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r.

PYTANIE

Stosownie do art. 93 ust. 2a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n. wydana została decyzja na podział nieruchomości leśnej, z określonym terminem na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu wynoszącym 6 miesięcy od dnia ostateczności decyzji. Wyznaczony termin mija w okresie ogłoszonego stanu epidemii.

Czy na podstawie art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c., określony w decyzji o podziale nieruchomości termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu uległ zawieszeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?