Czy okres zawieszenia nauczyciela mija wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia komisji odwoławczej II instancji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy okres zawieszenia nauczyciela, który został zawieszony w wykonywaniu obowiązków na podstawie art. 85 t ust. 2 KN i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji i Nauki ukarała go naganą z ostrzeżeniem (komisja odwoławcza utrzymała w mocy zaskarżone wcześniej przez nauczyciela orzeczenie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji; potwierdziła także zasadność zawieszenia nauczyciela przez dyrektora szkoły) mija wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia komisji odwoławczej II instancji, czy ewentualne odwołanie ukaranego nauczyciela od orzeczenia OKDN do sądu apelacyjnego przedłuża zawieszenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX