Czy okres urlopu, przypadający po likwidacji zakładu pracy należy wliczyć do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył świadectwo pracy gdzie był zatrudniony na stanowisku młodszego kucharza w wymiarze 1 etat od dnia 1 kwietnia 1982 r. do 31 maja 1991 r. W tym czasie korzystał z urlopu wychowawczego w okresie od 3 listopada 1986 r. do 31 maja 1991 r. Stosunek pracy został rozwiązany przez wypowiedzenie ustawowe. W świadectwie tym wpisano także okres korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 1 czerwca 1991 r. do 30 września 1992 r. przypadający po likwidacji zakładu.

Czy okres urlopu po likwidacji należy wliczyć do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, tj. 16 miesięcy?

Pracownik ten na 16 listopada 2016 r. będzie miał 35 lat pracy, nie wliczając urlopu wychowawczego po likwidacji zakładu.

Jeżeli urlop ten należy wliczyć, to w jakim roku otrzyma nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX